Pályázatok

Mikre kell figyelni konyhai eszközpályázat benyújtásánál?


Magyarországon több forrás is elérhető számunkra, ha vállalkozásunk konyhai eszközeit szeretnénk felújítani vagy beszerezni. Ezek a főleg Európai Uniós pályázatok biztosítanak forrást éttermünk, cukrászdánk, büfénk vagy egyéb vendéglátóipari létesítmények berendezéseinek korszerűsítésére. De ez mit sem ér, ha a beadott pályázatunk alaki vagy formai hibával rendelkezik. Ezért összegyűjtöttünk pár lényeges dolgot, amire figyelnünk kell, ha konyhai eszközökre pályázunk.

1, Minden pályázat kötött formában kerül publikálásra, ebből az első a „Pályázat célja”

Ebben a pontban határozzák meg, hogy milyen eszközökre és milyen céllal pályázhatunk.
Például: Teljes konyhai berendezés beszerzése, féletételek javítása, felújítás, korszerűsítés

2, Pályázók köre

Itt határozzák meg, hogy kik jogosultak a pályázatot benyújtani.
Például: Ha a pályázat óvodai és bölcsödei étkeztetést kiszolgáló konyhák vagy települési önkormányzatok számára van kiírva, akkor feleslegesen pályázunk éttermünk eszközeinek cseréjére.

3, Támogatás formája

Meghatározzák, hogy milyen formában nyeri el a sikeres pályázó a konyhai eszközökre nyert pályázatot
Például: Vissza nem térítendő költségvetési támogatás, eszközbeszerzéseknek bizonyos százalékát finanszírozó támogatás, meghatározott eszközök birtokba vétele

4, Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Itt rögzítik, hogy mekkora keret biztosított, mennyi nyertes pályázat lehet és nyertes pályázatonként mennyi támogatás nyerhető el.

5, Támogatás mértéke

Adott esetben meghatározzák, hogy bizonyos támogatás fölött csak egy részét finanszírozza a pályázat.
Például A fejlesztési költségek 2 Millió forint feletti részének 85%-a elnyerhető

6, Pályázatok benyújtása

Pályázatok benyújtásának módját és időpontját hivatott meghatározni
Például milyen módon kell beküldenünk (levélben, személyesen, ebr42 rendszeren keresztül vagy egyéb módon), mikori határidővel (külön megjelölés lehet elektronikus és papír alapú benyújtási határidőre)

7, Benyújtandó dokumentumok

Kitöltendő és benyújtandó dokumentumokat határozza meg.
Például: ebr42 rendszerben kitöltendő pályázati adatlap száma, nagykonyhai berendezéseket biztosító cégek által kiállított árajánlatok, működési engedélyek, fejlesztésben érintett konyhákról fényképes dokumentáció, stb.

8,Hiánypótlás

Ha a benyújtandó  dokumentációk közül valamelyik nem került csatolásra, vagy nem áll rendelkezésünkre, lehetőségünk van hiánypótlásra. Hiánypótlásnak lefektetik a határidejét és ennek elmulasztásának következményeit.

9, Pályázat elbírálása, döntés

Itt felsorolják az értékelési szempontokat, ezen belül is fontos az előnyt élvező tényezőkre figyelni.
Például: ha konyhai eszközeink lecserélésében kiemelt figyelmet fordítunk, hogy energiatakarékos berendezésekre kérjünk árajánlatokat, ezzel fenntartási költség csökkentését célzó fejlesztésekre, felújításokra pályázhatunk
Ebben a pontban rögzítik a döntés határidejét és annak közlésének módját és a döntéssel szembeni jogorvoslat lehetőségét is.

10, Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

Meghatározzák, hogy a pályázatok elbírálása után a döntésről mennyi időn belül és milyen formában értesítik a nyertes pályázót. Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos jogerős hatósági engedélyek megléte.

11, Támogatás folyósítása

Rögzítik, hogy a támogatási összeget vagy eszközöket mennyi munkanapon belül folyósítják, kézbesítik. Adott esetben ez lehet többlépcsős is, de általában 7 munkanapon belül szokott történni.

12, Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Részletesen meghatározzák, hogy az elnyert támogatás konkrétan mire, hogyan és mikre nem használható fel.
Például konyhai eszközökre elnyert támogatás 30%-át konyhai fogyóeszközökre kell felhasználni. Továbbá meghatározhatják, hogy a pályázaton elnyert támogatást használt eszközök beszerzésére fordítható vagy sem. Írásba foglalhatják továbbá azt is, hogy a beruházásban elnyert eszközöket mennyi ideig lehet, vagy kell használni, a folyósított összeg felhasználásának végső határidejét

13, A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázat útján hozzájutott támogatás felhasználását követő pénzügyi beszámoló beküldésének határidejét és feltételeit határozzák meg.

Pályázatunk fontos része az árajánlatok beszerzése és annak benyújtásának kötött módja.

Hogyan néz ki egy árajánlat, mit kell kérnünk és mit kell kapjunk?

Lássuk, hogyan kérjünk árajánlatot:
1, Árajánlat kérésénél szerepeltetnünk kell első körben az árajánlatot kérő adatait:
-Név, Székhely, Adószám, Képviselő neve, Telefonszám, E-mail cím.
2, Célszerű meghatározni, hogy melyik pályázatra pályáztunk, ezzel könnyíthetjük sajátmagunk és a z árajánlatot adó cég dolgát is. Ez persze nem kötelező.
3, Ajánlatkérésben szereplő eszközök, berendezések felsorolása, vagy konkretizáltan, vagy típusszerűen, mennyiséget meghatározva. Fel kell tüntetnünk, hogy használteszközök is szerepelhetnek-e az ajánlatban vagy csak új berendezésekre kérünk.
3, Eszközöknél célszerű meghatározni a felhasználás módját, hogy az árajánlatban szereplő tételek prémium kategóriás vagy alacsonykategóriás legyen. Itt több millió forintnyi különbség is lehet.
4, Célszerű meghatározni az árajánlat visszaérkezésének határidejét, annak sürgösségét.
5, Egyéb opciókat is kérhetünk, beüzemelés, garancia kiegészítés, szállítási hely meghatározás
6, Milyen módon szeretnénk visszakapni az árajánlatot? Fax, e-mail, posta vagy egyéb.
 

Hogy néz ki egy árajánlat, mi szerepel benne?

1, Címben szerepel az adott pályázat megnevezése, ha azt az ajánlatot tevő cég tudomására hoztuk.
Például: ÁRAJÁNLAT
az „Egészséges táplálkozás népszerűsítése a ….. Általános Iskolában” című, EFOP-1.8.5-17-
2017-00332 azonosítószámú pályázat keretében konyhai eszközök beszerzése. (Idézőjelben)
2, Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve XY  Oktatási Alapítvány
Székhelye: 9999 Település Hősök tere 12.
Adószám: 112334455-1-03
Képviselő neve: Kedves Béla kuratóriumi elnök
Telefon: +3630/123-45-67
E-mail: Iskola@valahol.hu(Idézőjelben)
3, Ajánlattevő adatai:
Lásd 2, pont.
4, Ajánlatban szereplő tételek részletei:
-felsorolása, mennyisége, egységára, összköltsége, terméktulajdonságok.

  • Termékleírás, fénykép, ár, garancia, a termék gyártási ideje, származási helye, beszerzésének ideje,esetleg vámtarifaszám, szállítási feltételek

5, Nyilatkozatok az ajánlatot tevő cég részéről.
6, Árajánlat érvényessége a kiállítástól számítva.

7, Dátum és cégszerű aláírás
 

Amennyiben konyhai eszközök, berendezések beszerzésére pályázna, teljes körű segítséget tud nyújtani a Gasztrobörze Kft.

Állunk rendelkezésére árajánlatok készítésében, pályázatok írásában, benyújtásában, eszközök beszerzésében, kiszállításában és beüzelemelésében is.


Hívjon minket bizalommal:
Mészáros László
Gasztrobörze Kft
30/9382959